INFORMOJ

 

AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA  (ACE)

ACE liveras diversajn informojn al la tutmondaj esperantistoj. Eble iuj shatus iomete finance helpeti ghin. Tia emo estas tre salutinda. Kiuj havas tiun bonan intencon, tiu simple rilatu kun ghi che afrikacentro@hotmail.com au sendi la monkontrubon al la konto de ACE en Nederlando. Kiel atingi la konton ? Jen !

La konto de ACE trovighas che la banko INGbank en Nederlando. Por internaciaj pagoj oni uzas t.n. IBAN-numeron: NL50INGB0004401853  Por pagoj en Nederlando sufichas la numero 4401853.
NL = Nederlando
50 = kvin nulo
INGB = mallongigo de ING-Bank
000 = nulo nulo nulo
4401853 = la kerna numero
La nomo de la konto-posedanto estas: Stichting Fonds ACE.
La loko estas: Amsterdam.
La adreson oni ne bezonas mencii, sed chiukaze ghi estas: Kastelenstraat 231 1082 EG Amsterdam
Paganto devas mencii t.n. BIC-kodon de la banko: INGBNL2A  Pagoj en Europo, kiuj uzas IBANkodon kaj BIC-kodon estas senpagaj.
Kiu preferas uzi sian UEA-konton, tiu povas instrukcii al UEA per la retadresoj:uea@inter.nl.net kaj financoj@co.uea.org (kun kopioj al Gbeglo Koffi <esp.togo@cafe.tg kaj Hans BAKKER <hansbakker@concepts.nl) ke UEA elpagu el lia/shia konto la sumon al: INGbank-konto 4401853 je la nomo de Stichting Fonds ACE, Amsterdam kun priskribo "Donaco de ........ (metu viajn nomojn)". Tiaj elpagoj per INGbank estas sen bankokostoj. Eventualajn demandojn respondos Hans BAKKER au GBEGLO Koffi