ANONCETOJ


Afrika Centro Esperantista (ACE) por Afrikaj Esperantistoj ==========================================================
Personoj, kiuj scias nenion pri uzado de komputiloj, estas konsiderataj kiel malkleraj homoj nuntempaj. Afrika Centro Esperantista tute ne povas akcepti ke tiaj oni taksu Esperantistojn afrikajn kaj aparte togolandajn; kursojn pri uzado de komputiloj ghi disponigas al chiuj. En la perfektigado de iliaj E-konoj ghi ankau kontribuas. Kion nun proponas ACE al afrikaj Esperantistoj : STAGHON ENE DE INSTITUTO ZAMENHOF EN TOGOLANDO.Esperantistoj, precipe afrikaj rajtas staghi en ghi, enprofundighante en E-konojn, lernante pri uzado de komputiloj, instruante al gelernantoj de Instituto Zamenhof,  farighante profesie instruistoj, ktp. 
Interesighantoj pri tiuj chi staghoj sendu retmesaghon al <esp.togo@cafe.tg> au <afrikacentro@haotmail.com>
Krome, ACE donas subvencietojn al Kluboj/asocioj ech unuopuloj, kiuj bone agadas kaj regule raportas al ghi pri tio. Raportoj atingu Afrikan Centron Esperantistan per la supre menciitaj adresoj.

Asocio Sennacieca de Esperantistoj-Laboristoj en Togolando (ASELT) 
==================================================================
Finfine ekfunkciis ASELT (Asocio Sennacieca de Esperantistoj-Laboristoj en Togolando). Ghi estas la unua asocio de Esperantistoj-Laboristoj en Afriko.Per ASELT Esperantistoj laborantaj en Togolando celas : - vivigi veran solidaron inter Esperantistoj laborantaj en Togolando - disvastigi Esperanton per propraj rimedoj.La unuaj membroj estas laborantoj de Instituto Zamenhof. Tiuj chi pensas, ke iliaj salajroj ne sufichas por solvi siajn problemojn kaj tial chi klopodas interhelpi. Chiu membro kotizas fine de la monato por provizi la kason de la asocio. Statutoj kaj regularoj fiksas la uzadon de la asocia mono  por :

- asisti finance la membrojn 

- kontribui en la progresigo de la E-movado en Togolando kaj cetere en la tuta mondo.
ASELT estas malfermita al chiuj Esperantistoj laborantaj en Togolando. La interesighantoj rilatu kun unu el la estraranoj che <aseltmond@yahoo.fr>

 

Prezidanto : ATTAGLO Elom

Sekretario : d'ALMEIDA Kokou Sélété

Vicsekretario : AGBOLO Apélété

Kasisto    : DOUMEGNON Koffi

Konsilanto : DOTSE Mawuli

FILMO PRI INSTITUTO ZAMENHOF

 

En februaro 2007 aperis en Nederlando nova filmeto sur DVD-disko, 12-minuta pri la historio de Instituto Zamenhof.  Tiu Instituto estas lernejo en Togolando, kiu instruas la kutimajn lernejajn fakojn al 300 lernantoj, de 6 ghis 16 jaraj. Ili krome lernas Esperanton, komputiladon kaj aliajn nekutimajn fakojn.  Krome ghi gastigis la Afrikan Oficejon de UEA de septembro 2004 ghis decembro 2005, kaj poste la Afrikan Centron Esperantistan, kiu estas sendependa de iu ajn Esperanto-organizajho.  En la instituto okazis kaj regule okazas seminarioj, kursoj, kunvenoj. Ghi estas stabila kaj konstanta edukejo de kapablaj 
esperantistoj.La filmeto estas trifoje registrita sur la disko, en la nederlanda lingvo, en la franca kaj en Esperanto. Ghi celas interesi unuavice ne-esperantistojn, por ke tiuj chiujare subtenadu la lernejon per donaco de 50 euroj (= 70 US$). Sed estus maljuste ne informi afrikajn esperantistojn pri tiu unika projekto en ilia kontinento.Tial limigita nombro de 50 diskoj estas je la dispono de Afrikaj esperantistoj, kiuj nur sendu retmesaghon al: info@eenschoolintogo.nl, menciante sian aktualan poshtan adreson ghis 
la unua de junio. Ili krome klarigu kie ili trovas DVD-aparaton por funkciigi la diskon. Je tiu dato (01-06-2007) ni decidos al kiuj 50 Afrikanoj sendi la diskon.Tiuj kiuj estas sufiche richaj por normale acheti la diskon per la fiksa prezo de 5 euroj bonvolu ne kandidatighi por unu el tiuj 50 senpagaj diskoj.

Hans Bakker